top of page
Tomasz.png
Tomasz Tomaszewski.png

 TOMASZEWSKI

TOMASZ

When it comes to designing, Tomasz is a big thinker and a planner who loves creating contemporary designs and exploring urban spaces and the hidden meanings within them. While designing, he likes to keep a holistic approach in mind and takes a more unpredictable, design-by-doing approach when coming up with a project idea. This approach, as well as his drive to keep challenging himself, lends his designs a unique and visually interesting feel, supported by a strong understanding of the core graphic design rules. Tomasz would like to take his passion for working in 3D and with animation to ultimately work in the gaming or film industry, creating intro sequences.

 

Pan ddaw i ddylunio, mae Tomasz yn hoffi meddwl yn fawr, mae’n gynlluniwr sy’n dwlu ar greu dyluniadau cyfoes ac archwilio mannau trefol a’r ystyron cudd o’u mewn. Wrth ddylunio, mae’n hoffi cadw dull cyfannol yn y cof ac mae’n defnyddio dull mwy anrhagweladwy, dylunio-drwy-wneud wrth feddwl am syniad ar gyfer prosiect. Mae’r dull hwn, yn ogystal â’i gymhelliant i bara i’w herio’i hun, yn rhoi i’w ddyluniadau deimlad unigryw sy’n ddiddorol i’r llygad, a hyn ar sail dealltwriaeth gadarn o’r rheolau dylunio graffig creiddiol. Hoffai Tomasz ddilyn ei frwdfrydedd am weithio ym maes 3D a gydag animeiddio, i weithio yn y pen draw yn y diwydiant gemau neu ffilm, gan greu dilyniannau rhagarweiniol.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page