top of page
Agnes.png
Agnes Olah.png

OLAH 

AGNES

Agnes (or Agi for short) is an experimental and minimal designer who likes to design with textures, as well as using a mix of modern and traditional media. When designing, she uses symbolism to translate a story, topic, or emotion into a universally understandable narrative executed with carefully considered minimal visuals. Agi has learnt to embrace experimentation and use more unconventional media for her projects, and aims to create meaningful, collaborative designs- an approach that earned her an award from Creative Conscious 2022. A designer of many talents, Agi is also a talented fashion & costume designer, even winning the 2022 Student Innovation Award from World of Wearable Art for her work.  

 

Mae Agnes (neu Agi yn fyr) yn ddylunydd arbrofol a minimol sy’n hoffi dylunio gyda gweadau, yn ogystal â defnyddio cymysgwch o gyfryngau modern a thraddodiadol. Wrth ddylunio mae’n defnyddio symbolaeth i drosi stori, pwnc, neu emosiwn yn naratif sy’n ddealladwy i bawb ac a gyflawnwyd drwy ystyriaeth ofalus gydag elfennau gweledol minimol. Mae Agi wedi dysgu i fanteisio ar arbrofi a defnyddio cyfryngau mwy anghonfensiynol ar gyfer ei phrosiectau, ac mae’n anelu at greu dyluniadau ystyrlon, cydweithredol – dull a enillodd wobr iddi gan Creative Conscious 2022. A hithau’n ddylunydd aml-dalentog, mae Agi hefyd yn ddylunydd ffasiwn a gwisgoedd talentog, gan hyd yn oed ennill Gwobr Arloesi Myfyrwyr 2022 oddi wrth World of Wearable Art am ei gwaith.  

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page