top of page
Erin Cariad Barry.png

 BARRY

ERIN-CARIAD

Erin is a designer who loves to think outside the box, and shares a fondness for all types of design, from brand design to editorial and poster design. She likes to take a very hands-on approach to design. She’s also a fan of going for a swim in her free time. Throughout her time at UWTSD, she has managed to develop her technical skills and feels much more confident as a designer, preparing her for work in the industry.

 

Mae Erin yn ddylunydd sy’n dwlu ar feddwl yn wreiddiol, ac mae’n rhannu hoffter at bob math o ddylunio, o ddylunio brandiau i ddylunio golygyddol a dylunio posteri. Mae’n hoffi defnyddio dull ymarferol iawn wrth ddylunio. Mae hefyd yn hoffi mynd i nofio yn ei amser rhydd. Drwy gydol ei hamser yn y Drindod Dewi Sant, mae wedi llwyddo i ddatblygu’i sgiliau technegol ac mae’n teimlo’n llawer mwy hyderus fel dylunydd, gan ei pharatoi am waith yn y diwydiant.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page