top of page
Jack-Photo.png
Jack Price.png

 PRICE

JACK

Jack is a designer who favours clean, minimal designs that feature a careful use of colour and a strong sense of structure. His approach to design is always rooted in research, looking for iconography he can adapt into a logo or pattern. He enjoys the challenge of condensing a company or series of ideas into one cohesive branding that remains true to the brand values. He also has an interest in bilingual design thanks to his Welsh-speaking capabilities. He hopes to work for a brand design agency where he can lend his skills to a variety of different projects. Studying at UWTSD has helped him refine his design process and go out of his comfort zone to become a more fully fledged designer.

 

Mae Jack yn ddylunydd sy’n ffafrio dyluniadau glân a minimol sy’n cynnwys defnydd ofalus o liw a strwythur cryf. Mae ei agwedd at ddylunio wastad wedi’i wreiddio mewn ymchwil, yn edrych am eiconograffiaeth galle fo addasu mewn i logo neu batrwm. Mae o’n mwynhau’r sialens o gyddwyso cwmni neu gyfres o syniadau mewn i un brand cydlynol sy’n aros yn wir i werthoedd y brand. Mae hefyd ganddo ddiddordeb mewn dylunio’n ddwyieithog oherwydd ei allu i siarad Cymraeg. Gobeithio ef weithio mewn asiantaeth dylunio brand lle allai ef gyfrannu ei sgiliau i amrywiaeth o brosiectau gwahanol. Mae astudio yn PCYDDS wedi helpu iddo fireinio ei sgiliau ac i fynd allan o’i barth cysur i ddod yn ddylunydd mwy amryddawn.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page