top of page
Harriet-Photo.png
Harriet Bond.png

 BOND

HARRIET

Harriet loves bringing a creative touch to minimal and simple designs, she particularly loves colourful illustrations. This colourful approach helps give her work an energetic feeling and creates designs that never look dull. She has learned many new skills that she is eager to implement in future jobs and projects. Harriet would like to work in a job that includes a lot of design work where she can flex her skills as a designer.

 

Mae Harriet yn dwlu ar ddod â chyffyrddiad creadigol i ddyluniadau minimol a syml, mae’n arbennig o hoff o ddarluniadau lliwgar. Mae’r dull lliwgar hwn yn helpu i roi teimlad egnïol i’w gwaith ac mae’n creu dyluniadau nad ydynt byth yn edrych yn sych. Mae wedi dysgu llawer o sgiliau newydd y mae’n awyddus i’w gweithredu mewn swyddi a phrosiectau yn y dyfodol. Hoffai Harriet weithio mewn swydd sy’n cynnwys llawer o waith dylunio lle gall arfer ei sgiliau yn ddylunydd. 

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page