top of page
CHANTELLE.png
Chantelle Wong.png

 WONG

CHANTELLE

Chantelle would describe herself as an experimental designer, with a particular fondness of retro 70s design. Her approach to design is intuitive and collaborative, sharing characteristics with fine art, inspired by her dabbles in that medium. She believes design should be used as a medium to communicate and shine a light on ethical issues for it to be considered robust. As a professional designer, she would like to work towards ethical and socially responsible causes.

 

Byddai Chantelle yn ei disgrifio’i hun yn ddylunydd arbrofol, â hoffter arbennig at ddylunio ‘retro’ o’r 70au. Mae’i dull dylunio’n reddfol ac yn gydweithredol, gan rannu nodweddion â chelf gain, wedi’i ysbrydoli gan ei photsian yn y cyfrwng hwnnw. Mae’n credu, er mwyn i ddylunio gael ei ystyried yn gadarn, y dylid ei ddefnyddio’n gyfrwng i gyfathrebu a thaflu goleuni ar faterion moesegol. A hithau’n ddylunydd proffesiynol, hoffai weithio tuag at achosion moesegol sy’n gyfrifol yn gymdeithasol.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page