top of page
ERIN.png
Erin Smith.png

 SMITH

ERIN

Erin creates designs that are colourful and experimental, leading to work that is abstract and bold and has a productive, positive purpose. Erin describes herself as a planner, preferring to brainstorm ideas quickly then organise these thoughts into mind maps she can take into the design process as inspiration. Erin is quite an outdoorsy person who enjoys hiking and paddleboarding in her free time. Studying at UWTSD has helped her become a more time efficient designer, capable of juggling multiple projects at once without sacrificing quality. She would love to find herself working as part of a team of graphic designers, preferably for a big firm like Sky.

 

Mae Erin yn creu dyluniadau sy’n lliwgar ac arbrofiadol, sy’n arwain at waith sy’n haniaethol a beiddgar ac sydd gyda phwrpas positif a chynhyrchiol. Disgrifia Erin ei hun fel cynllunydd, yn ffafrio taflu syniadau’n gyflym wedyn trefnu'r rhain mewn i fapiau meddwl allai hi gymryd i’r proses dylunio fel ysbrydoliaeth. Mae Erin yn berson sy’n hoff o’r awyr agored, yn aml yn cymryd amser i heicio a phadl fyrddio. Trwy astudio yn UWTSD, mae hi wedi dod yn ddylunydd mwy amser effeithlon sy’n medru jyglo sawl prosiect heb aberthu safon. Hoffa hi weithio o fewn tîm o ddylunwyr graffeg gyda ffyrm fawr fel Sky.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page