top of page
Kira-Photo.png
Kira Roberts.png

 ROBERTS

KIRA

Kira is a strategic, creative, and bold designer capable of adapting her style to fit whatever project she’s working on. She favours bold, corporate design and approaches such projects with a good foundation of research, taking time to brainstorm new creative solutions and looking into hidden connotations and messages she can incorporate into her final design. She also likes to develop integrated campaigns that use elements of both photography and film where possible. Her time at UWTSD has taught her to think outside the box, and she hopes to use her talents as an art director for an advertising agency such as Mother or adam&eveDDB, eventually aiming to become a creative director.

 

Mae Kira yn ddylunydd strategol, creadigol ac eofn sy’n gallu addasu’i harddull i fod yn addas i ba brosiect bynnag mae’n gweithio arno. Mae’n ffafrio dylunio corfforaethol, eofn ac mae’n mynd at brosiectau o’r fath gyda sylfaen dda o ymchwil, gan gymryd amser i danio syniadau am atebion creadigol newydd, a chan ymchwilio i oblygiadau cudd a negeseuon mae’n gallu eu hymgorffori yn ei dyluniad terfynol. Hefyd mae’n hoffi datblygu ymgyrchoedd integredig sy’n defnyddio elfennau o ffotograffiaeth a ffilm pan fo’n bosibl. Mae’i hamser yn y Drindod Dewi Sant wedi ei haddysgu i feddwl yn wreiddiol, ac mae’n gobeithio defnyddio’i doniau yn gyfarwyddwr celf i asiantaeth hysbysebu megis Mother neu adam&eveDBB, gan anelu yn y pen draw at fod yn gyfarwyddwr creadigol.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page