top of page
COREY.png
arrrow.png
Corey McComb .png

 McCOMB

COREY

Corey is an illustrative, current, and versatile designer who loves creating cohesive, bold, and expressive designs. He achieves this by briefly sketching his initial ideas, then experimenting with digital software, chipping away at the idea until it becomes a fully-fledged design. By studying at UWTSD, Corey has learnt how to effectively manage his time, as well as giving him the confidence to speak more openly about his work. He has lent his design talents to both a commissioned illustrated mural in his hometown, and the UWTSD Photography Exhibition, proving his versatility. In the future, Corey would like to work for a big brand like Spotify as a graphic designer.

 

Mae Corey yn ddylunydd darluniadol, cyfredol ac amryddawn sy’n dwlu ar greu dyluniadau cydlynol, eofn a mynegiannol. Mae’n cyflawni hyn drwy fraslunio’i syniadau cychwynnol yn gryno, wedyn yn arbrofi gyda meddalwedd ddigidol, gan ddyfal doncio ar y syniad tan iddo ddod yn ddyluniad cyflawn. Drwy astudio yn y Drindod Dewi Sant, mae Corey wedi dysgu sut i reoli’i amser yn effeithiol, yn ogystal â rhoi’r hyder iddo siarad yn fwy agored am ei waith. Mae wedi cynnig ei ddoniau dylunio i furlun darluniadol drwy gomisiwn yn nhref ei gartref, ac Arddangosfa Ffotograffiaeth y Drindod Dewi Sant, sy’n profi ei allu amryddawn. Yn y dyfodol, hoffai Corey weithio i frand mawr fel Spotify yn ddylunydd graffig.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page