top of page
CHARLIE.png
Charlie Clement.png

 CLEMENT

CHARLIE

Charlie is an experimental designer who likes to create abstract, typographic designs. Inspired by the branding of alternative fashion and music, he mixes different elements unconventionally in order to create truly unique art. Charlie lets feeling guide him in coming to a final design, tapping into what makes certain aesthetics effective and synthesising this into his work. Since he was 16, Charlie has also been gigging and recording for various bands. Thanks to his time at UWTSD, he feels ready to enter the professional world working on the branding for individual music labels or artists or with a fashion/lifestyle brand.

 

Mae Charlie yn ddylunydd arbrofol sy’n hoffi creu dyluniadau teipograffig, haniaethol. Ac yntau wedi’i ysbrydoli gan frandio ffasiwn a cherddoriaeth amgen, mae’n cymysgu gwahanol elfennau mewn modd anghonfensiynol er mwyn creu celf sy’n wir yn unigryw. Mae Charlie yn gadael i deimladau ei arwain wrth ddod i ddyluniad terfynol, gan ymglywed â beth sy’n gwneud estheteg benodol yn effeithiol a syntheseiddio hyn i’w waith. Ers iddo fod yn 16, mae Charlie hefyd wedi bod yn gigio a recordio i amryw o fandiau. Diolch i’w amser yn y Drindod Dewi Sant, mae’n teimlo ei fod yn barod i fynd i’r byd proffesiynol gan weithio ar y brandio ar gyfer labeli cerddoriaeth unigol neu artistiaid neu gyda brand ffasiwn/ffordd o fyw.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page