top of page
JAC-E.png
Jac Elsey.png

 ELSEY

JAC

Jac is an innovative and flexible designer who loves working with the typographic and minimal. Jac’s passion for sport design has landed him a job with Scarlets Rugby, and his work with them has received high praise from the United Rugby Championship’s head of marketing. Through his freelance work he has also worked with big clients such as Tegfan Plant and Machinery and Metatek, who he provided crisp and modern rebrands for. Aside from a love of designing corporate identities, Jac also likes flags, going so far as to write his dissertation on them. Jac has combined his experiences in industry with the knowledge he has learned from studying in UWTSD to become an incredibly successful designer. 

Mae Jac yn ddylunydd arloesol a hyblyg sy’n dwlu ar weithio gyda’r teipograffig a’r minimol. Mae brwdfrydedd Jac am dylunio ym maes chwaraeon wedi sicrhau swydd iddo gyda Rygbi’r Scarlets, ac mae’i waith gyda nhw wedi cael canmoliaeth uchel gan bennaeth marchnata’r Bencampwriaeth Rygbi Unedig. Drwy’i waith llawrydd mae hefyd wedi gweithio gyda chleientiaid mawr megis Tegfan Plant and Machinery a Metatek, y darparodd gwaith ail-frandio ffres a modern ar eu cyfer. Ar wahân i gariad at ddylunio hunaniaethau corfforaethol, mae Jac hefyd yn hoffi baneri, gan fynd mor bell ag ysgrifennu ei draethawd hir arnynt. Mae Jac wedi cyfuno’i brofiadau mewn diwydiant â’r wybodaeth mae wedi’i dysgu drwy astudio yn y Drindod Dewi Sant i ddod yn ddylunydd anhygoel o lwyddiannus.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page