top of page
Mia-Photo.png
Mia John.png

JOHN

MIA

Mia is an illustrative and creative designer with a love for implementing art and illustration into graphic design. She makes sure to do lots of research before a project to spark up her creativity, then she brainstorms ideas, sketching the best ones and developing them until she’s satisfied. By studying at UWTSD, she has been able to develop her technical skills to become a more confident and capable designer. She hopes to end up working as a graphic designer for a gaming company.

 

Mae Mia yn ddylunydd darluniadol a chreadigol â chariad at weithredu celf a darlunio o fewn dylunio graffig. Mae’n sicrhau ei bod yn gwneud llawer o ymchwil cyn prosiect er mwyn tanio’i chreadigrwydd, wedyn mae’n tanio syniadau, gan fraslunio’r rhai gorau a’u datblygu nes ei bod yn fodlon. Trwy astudio yn y Drindod Dewi Sant, mae wedi gallu datblygu ei sgiliau technegol i ddod yn ddylunydd mwy hyderus a galluog. Yn y pen draw mae’n gobeithio gweithio’n ddylunydd graffig i gwmni gemau.

  • Mail
  • Web
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page