top of page
CARA.png
Cara edwards.png

 EDWARDS

CARA

Cara is a Graphic Designer from Llanelli with a passion for design and is a minimalist at heart. She enjoys the versatility of design and openly accepts any design challenge thrown her way. She is able to tackle projects in both English and Welsh with ease. Through working in different areas of Graphic design such as branding, editorial, packaging design, web design and print design - the main aim for Cara is not only to communicate with the audience successfully but to create a design that is pleasing to the eye. After studying graphic design for three years, she now feels well rounded as a Graphic Designer and is looking forward to the next chapter in her life. 

 

Mae Cara yn ddylunydd graffeg o Lanelli gyda phasiwn am ddylunio ac yn finimalydd yn ei chalon. Mae hi’n mwynhau amrywiaeth o ffyrdd o ddylunio ac yn agored i dderbyn unrhyw her dylunio sy’n cael ei daflu ei ffordd. Mae hi’n gallu taclo prosiectau yn Saesneg neu’n Gymraeg yn rhwydd. Trwy weithio mewn gwahanol feysydd dylunio graffeg fel brandio, golygyddol, dylunio pecynnu, dylunio gwe a dylunio print – prif nod i Cara yw dim yn unig gyfathrebu’n llwyddiannus â’r gynulleidfa ond creu dyluniad sy’n plesio’r llygad. Ar ôl astudio dylunio graffeg am dair blynedd, mae hi bellach yn teimlo’n gyflawn fel dylunydd graffeg ac yn edrych ymlaen at y bennod nesaf yn ei bywyd.

arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page