top of page
Ava.png
Ava Griffiths.png

GRIFFITHS

AVA

Ava describes herself as a modern, experimental, and open-minded designer, who creates a mix of clean designs and more carefree collage work. She is always eager learn and develop her skills to improve her work and hone her craft. Studying at UWTSD has taught her a lot, including pushing the boundaries of her design, communicating effectively as a team, and successfully pulling off an exhibition. Ava is a big lover of dogs and loves spending her free time sight-seeing and going for walks. She is very proud of herself considering she never believed she would ever go to university. 

 

Mae Ava yn ei disgrifio’i hun yn ddylunydd modern, arbrofol â meddwl agored, sy’n creu cymysgwch o ddyluniadau glân a gwaith collage mwy diofal. Mae bob amser yn awyddus i ddysgu a datblygu’i sgiliau i wella’i gwaith a mireinio’i chrefft. Mae astudio yn y Drindod Dewi Sant wedi addysgu llawer iddi, yn cynnwys gwthio ffiniau’i dylunio, cyfathrebu’n effeithiol fel tîm, a dod i ben â chreu arddangosfa lwyddiannus. Mae Ava yn hoff iawn o gŵn ac mae’n dwlu ar dreulio’i hamser sbâr yn mynd i weld golygfeydd ac yn mynd am dro. Mae’n falch iawn ohoni’i hun, o ystyried nad oedd erioed yn credu y byddai’n mynd i’r brifysgol.  

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page