top of page
Agneiszka Borowiec.png

BOROWIEC 

AGNIGNIESZKA 

Aga is an adaptive, experimental and open-minded designer with a passion for branding and packaging design. Aga likes to use her open-mindedness to stay socially aware and tackle issues through design. She also knows how to stay on topic and not stray away from the original brief. Her time at UWTSD has taught her to be more of a risk taker within her practice, allowing her to create more interesting and unique designs. It has also taught her to believe in herself. Aga would love to find employment in the brand design industry.  

 

Mae Aga yn ddylunydd addasol, arbrofol ac eangfrydig gydag angerdd am frandio a dylunio pecynnu. Mae hi’n hoffi defnyddio ei hagwedd eangfrydig i aros yn ymwybodol o faterion cymdeithasol a cheisio eu taclo trwy ddylunio. Mae hi hefyd yn gwybod sut i aros ar dasg heb grwydro’n bell o’r briff gwreiddiol. Mae ei hamser yn y Drindod Dewi Sant wedi ei dysgu i fod yn fwy o gymerwr risg o fewn ei gwaith, yn galluogi hi i greu dyluniadau mwy diddorol ac unigryw. Dysgodd hi i gredu yn ei hun mwy hefyd. Bysai Aga’n hoffi cael swydd yn y diwydiant dylunio brand. 

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
Aga.png
arrrow.png
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page