top of page
FFION.png
Ffion Thomas.png

 THOMAS

FFION-BROOKE

Ffion loves bringing a splash of colour to her work, combining this with creative and thoughtful typography that plays with how we look at words. Her favourite types of projects involve typography and copywriting design. Before coming to a final design, Ffion likes to experiment with a whole host of ideas to see what sticks. This approach has served her well in university, which she has thoroughly enjoyed, and has helped her land freelance work with a marketing company. An avid PC gamer, she would love to work in the gaming industry or as a creative director (although her real dream is to run a doggy day care).

 

Mae Ffion yn dwlu ar ddod â sblash o liw i’w gwaith, gan gyfuno hyn â theipograffeg greadigol a meddylgar sy’n chwarae gyda’r modd rydym yn edrych ar eiriau. Mae’i hoff fathau o brosiectau’n cynnwys teipograffeg a dylunio ysgrifennu copi. Cyn dod at ddyluniad terfynol, mae Ffion yn hoffi arbrofi gyda llu o syniadau i weld beth sy’n cydio. Mae’r dull hwn wedi gweithio’n dda iddi yn y brifysgol, a fwynhaodd yn fawr iawn, ac mae wedi ei helpu i gael gwaith llawrydd gyda chwmni marchnata. A hithau’n chwaraewr gemau cyfrifiadurol brwd iawn, byddai’n dwlu gweithio yn y diwydiant gemau neu’n gyfarwyddwr creadigol (er ei breuddwyd go iawn yw rhedeg gofal dydd i gŵn).

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page