top of page
EVAN.png
Evan Griffiths.png

 GRIFFITHS

EVAN

Evan is a designer with a love of minimal, abstract, and high-end graphics, which lends his work a simple sophistication. Evan takes heavy inspiration from Scandinavian design, aiming to combine functionality with beauty through simple lines and optimisation of white space. Whenever he tackles a project, he attempts to think outside the box to come up with designs that are both fresh and clever. Throughout his time at UWTSD he has developed a passion for designing for UI and UX, which he hopes to find work in after he’s graduated. He is very proud of the progress he has made throughout his time at university.

 

Mae Evan yn ddylunydd sy’n dwlu ar graffeg finimol, haniaethol ac ym mhen ucha’r farchnad, sy’n rhoi soffistigeiddrwydd syml i’w waith.  Mae Evan yn cael ei ysbrydoli’n fawr gan ddylunio Sgandinafaidd, gan anelu at gyfuno ymarferoldeb â harddwch drwy linellau syml a gwneud yn fawr o wagle gwyn. Bob tro y bydd yn mynd i’r afael â phrosiect, mae’n ceisio meddwl mewn ffordd wreiddiol i ddyfeisio dyluniadau sy’n ffres ac yn glyfar. Drwy gydol ei amser yn y Drindod Dewi Sant mae wedi datblygu brwdfrydedd at ddylunio ar gyfer Rhyngwynebau Defnyddiwr a Phrofiadau Defnyddiwr (UI ac UX), lle mae’n gobeithio cael gwaith ar ôl graddio. Mae’n ymfalchïo’n fawr yn y cynnydd mae wedi’i wneud gydol ei amser yn y brifysgol.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page