top of page
Lauren-Photo.png
Lauren Boucher.png

 BOUCHER

LAUREN

Lauren is a modern, bold designer who uses her skill as an illustrator to create unique and imaginative designs. She is a particular fan of clean, sharp, and bold designs. Despite this, she likes to approach design with as open a mind as possible, making sure to allow for all outcomes. This has been supported by her experience at UWTSD, helping her be unafraid to experiment and branch out with her work. Lauren is open to employment in many different sectors not just graphic design, bringing her design talent and sensibilities anywhere she’s needed.

 

Mae Lauren yn ddylunydd modern, eofn sy’n defnyddio’i sgil yn ddarlunydd i greu dyluniadau unigryw a llawn dychymyg. Mae’n arbennig o hoff o ddyluniadau glân, miniog ac eofn. Er gwaethaf hyn, mae’n hoffi mynd at ddylunio gyda meddwl mor agored â phosibl, gan sicrhau ei bod yn rhoi cyfle i bob canlyniad. Mae’i phrofiad yn y Drindod Dewi Sant wedi cefnogi hyn, gan ei helpu i beidio ag ofni arbrofi a mentro gyda’i gwaith. Mae Lauren yn agored i gael ei chyflogi mewn llawer o sectorau gwahanol, nid dylunio graffig yn unig, gan ddod â’i doniau a’i hymwybyddiaeth ddylunio i unrhyw le y mae ei hangen.

  • Mail
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page