top of page
Jesse-Photo.png
Jesse James.png

 JAMES

JESSE

Jesse describes himself as a perfectionist, who uses his modern and curious approach to create designs that are clever and get him thinking. Jesse’s process differs from project to project, mainly consisting of general research and mood boards before creating some digital concept designs, only resorting to sketches if he’s finding something particularly tricky. Throughout his studies, he has learned how to apply himself to multiple programs, enhancing his skills as a designer. He would like to find employment in content creation design.

 

Mae Jesse yn ei ddisgrifio’i hun yn berffeithydd, sy’n defnyddio’i ddull modern a chwilfrydig i greu dyluniadau sy’n glyfar ac sy’n gwneud iddo feddwl. Mae proses Jesse yn wahanol o brosiect i brosiect, ac yn cynnwys yn bennaf ymchwil cyffredinol a byrddau naws cyn creu dyluniadau cysyniadol digidol, gan droi at frasluniau dim ond os ydy’n cael rhywbeth yn arbennig o anodd. Gydol ei astudiaethau, mae wedi dysgu sut i’w gymhwyso’i hun i nifer o raglenni, gan wella’i sgiliau fel dylunydd. Hoffai ddod o hyd i waith ym maes dylunio creu cynnwys.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page