top of page
Greg-Photo.png
Greg.Zalewski.png

 ZALEWSKI

GRZEGORZ

Greg describes himself as an experimental, original, and innovative designer, who loves simple yet fun design that’s done for a good cause. Greg is enthusiastic about any design challenge thrown his way, always excited to brainstorm ideas and learn new techniques along the way. Additionally, Greg passionately pursues photography in his spare time. Along with helping him feel more prepared for work in industry, studying at UWTSD has helped Greg collaborate with others to achieve the best outcome. He hopes to develop his skills working in a design studio.

 

Mae Greg yn ei ddisgrifio’i hun yn ddylunydd arbrofol, gwreiddiol ac arloesol, sy’n dwlu ar ddylunio syml ond hwyliog sy’n cael ei wneud at achos da. Mae Greg yn frwdfrydig ynghylch unrhyw her ddylunio sy’n cael ei thaflu ato, ac mae tanio syniadau a dysgu technegau newydd ar hyd y ffordd bob amser yn rhoi cyffro mawr iddo . At hynny, mae Greg yn dilyn ffotograffiaeth â brwdfrydedd yn ei amser sbâr. Yn ogystal â’i helpu i deimlo’n fwy parod i weithio ym myd diwydiant, mae astudio yn y Drindod Dewi Sant wedi helpu Greg i gydweithio ag eraill i gyflawni’r canlyniad gorau. Mae’n gobeithio datblygu’i sgiliau’n gweithio mewn stiwdio ddylunio.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page