top of page
Lydia-Photo.png
Lydia Irving.png

 IRVING

LYDIA

Lydia is an illustrative designer with a love of anything quirky and witty. She often utilises this to create memorable and effective designs that advocate for positive social change and sustainability awareness. She prefers to add experimental hand-drawn pieces to her designs, injecting them with warmth and wit to make the viewer smile. During her studies, she has learnt to take unexpected approaches to keep her designs fun and unique. She has also learnt the value of communication, which won her an award from Creative Conscious 2022- with her campaign, ‘Roland’s Rook’, tackling loneliness and Alzheimer’s in elderly people through her very own chess board design. She has also taken on 3 internships alongside her degree, including both sustainable travel intern and design & blog intern for INSPIRE.

 

Mae Lydia yn ddylunydd darluniadol â chariad at unrhyw beth hynod a chellweirus. Bydd yn defnyddio hyn yn aml i greu dyluniadau cofiadwy ac effeithiol sy’n eirioli dros newid cymdeithasol cadarnhaol ac ymwybyddiaeth cynaliadwyedd. Mae’n well ganddi ychwanegu darnau arbrofol a dynnwyd â llaw at ei dyluniadau, gan gyflwyno cynhesrwydd a ffraethineb iddynt i wneud i’r gwyliwr wenu. Yn ystod ei hastudiaethau, mae wedi dysgu defnyddio dulliau annisgwyl i gadw’i dyluniadau’n hwyliog ac yn unigryw. Mae hefyd wedi dysgu gwerth cyfathrebu, a enillodd wobr iddi gan Creative Conscious 2022, gyda’i hymgyrch, ‘Roland’s Rook’, a oedd yn mynd i’r afael ag unigrwydd a chlefyd Alzheimer ymhlith yr henoed drwy’i dyluniad ei hun am fwrdd gwyddbwyll. Hefyd mae wedi ymgymryd â 3 interniaeth ochr yn ochr â’i gradd, gan gynnwys intern teithio cynaliadwy ac intern dylunio a blog i INSPIRE.

  • Mail
  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page