top of page
Sim-Photo.png
Sim Yee Foo.png

 YEE FOO

SIM

Sim is a designer who enjoys injecting a bit of fun into her designs. She loves working on design that works to tell a story, using this as the focus of her idea. Additionally, Sim loves to use collage art in order to create eye-catching and interesting designs.

 

Mae Sim yn ddylunydd sy’n mwynhau cyflwyno ychydig o hwyl i’w dyluniadau. Mae’n dwlu ar weithio ar ddylunio sy’n gweithio i ddweud stori, gan ddefnyddio hyn yn ffocws i’w syniad. At hynny, mae Sim yn dwlu ar ddefnyddio celf collage i greu dyluniadau trawiadol a diddorol.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page