top of page
Siyu-Photo.png
Siyu Long.png

 LONG

SIYU

Siyu combines her love of illustration with minimalist sensibilities to create designs with a style of their own. She likes tackling brand identity projects and incorporates her illustrative skill into these, as well as in separate illustration projects. Siyu’s approach to design focuses on doing plenty of research before deciding on a style and colour palette that she can develop into her final idea. In addition to becoming more proficient with Adobe software, Siyu’s time at UWTSD has taught her to think differently to come up with unique solutions to design problems. In her spare time, she loves to draw and create DIY crafts, and in the future, she would like to find employment working in book design, packaging design or brand identity.

 

Mae Siyu yn cyfuno ei chariad at ddarlunio ag ymwybyddiaeth finimalaidd i greu dyluniadau â’u harddull eu hun. Mae’n hoffi mynd i’r afael â phrosiectau hunaniaeth brand ac yn ymgorffori ei sgil darluniadol yn y rhain, yn ogystal ag mewn prosiectau darlunio ar wahân. Mae dull Siyu at ddylunio’n canolbwyntio ar wneud digon o ymchwil cyn penderfynu ar arddull a phalet lliwiau y gall eu datblygu yn syniad terfynol. Yn ychwanegol at ddod yn fwy medrus gyda meddalwedd Adobe, mae amser Siyu yn y Drindod Dewi Sant wedi ei haddysgu i feddwl yn wahanol i ddyfeisio atebion unigryw i broblemau dylunio. Yn ei hamser sbâr, mae’n dwlu ar dynnu lluniau a chreu crefftau cartref, ac yn y dyfodol, hoffai ddod o hyd i waith ym maes dylunio llyfrau, dylunio deunydd pacio neu hunaniaeth brand.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page