top of page

DAVIES

OWAIN

Owain is a very experimental designer who has a particular fondness for 90s style print design. This is evident through his bold use of photography, typography, and colour. He achieves this by playing around with shapes and images to see what sticks and which rules he can bend to create a visually striking design. In his spare time, he likes to design album covers and posters for musicians. His time at UWTSD has helped him become a more professional designer, something he’s combined with his Welsh-speaking abilities to score a job designing awards for ‘Y Selar’, a Welsh language magazine focusing on the Welsh music scene. In the future, he’d like to work for a creative graphic design studio.  

 

Mae Owain yn ddylunydd arbrofol iawn sydd â hoffter arbennig at ddylunio print yn arddull y 90au. Mae hyn yn amlwg drwy’i ddefnydd eofn o ffotograffiaeth, teipograffeg, a lliw. Mae’n cyflawni hyn drwy chwarae gyda siapiau a delweddau i weld beth sy’n cydio a pha reolau mae’n gallu eu plygu i greu dyluniad trawiadol. Yn ei amser sbâr, mae’n hoffi dylunio cloriau albymau a phosteri i gerddorion. Mae’i amser yn y Drindod Dewi Sant wedi’i helpu i ddod yn ddylunydd mwy proffesiynol, rhywbeth mae wedi’i gyfuno â’i allu i siarad Cymraeg i gael swydd yn dylunio gwobrau ar gyfer ‘Y Selar’, cylchgrawn Cymraeg sy’n canolbwyntio ar y sîn cerddoriaeth Gymraeg. Yn y dyfodol, hoffai weithio i stiwdio dylunio graffig greadigol.  

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page