top of page
Bryleigh.png
arrrow.png
bryleigh copy.png

 DRAYCOTT

BRYLEIGH

Bryleigh brings an ambitious, experimental approach to her designs, often focusing on activism and inspiring people to live more sustainably. She loves working on editorial design and social media, using a mixture of handmade and digital graphics to achieve striking and colourful results. Throughout her studies, she’s learned that there isn’t one way of approaching design and applies this open-mindedness to her work. She’s lent her talents as a graphic designer to companies such as the media group Audience Collective and publishing company Peniarth. Eventually, she hopes to work for an inclusive brand while making handmade crafts on the side.  

 

Mae Bryleigh yn defnyddio dull uchelgeisiol, arbrofol gyda’i dyluniadau, yn aml yn canolbwyntio ar weithredaeth ac ysbrydoli pobl i fyw’n fwy cynaliadwy. Mae’n dwlu ar weithio ar ddylunio golygyddol a’r cyfryngau cymdeithasol, gan ddefnyddio cymysgwch o graffigau â llaw a rhai digidol i greu canlyniadau trawiadol a lliwgar. Gydol ei hastudiaethau, mae wedi dysgu nad oes un ffordd o fynd at ddylunio ac mae’n cymhwyso’r meddwl agored hwn at ei gwaith. Mae wedi cynnig ei doniau fel dylunydd graffig i gwmnïau megis y grŵp cyfryngau Audience Collective a’r cwmni cyhoeddi Peniarth. Yn y pen draw, mae’n gobeithio gweithio i frand cynhwysol gan wneud crefftau llaw yn ychwanegol at hynny.  

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page