top of page
Wiktor.png
Wiktor Wlodarek.png

 WLODAREK

WIKTOR

A unique and creative designer, Wiktor loves to experiment with his designs. He favours branding and social media design as well as designing for album covers. He tackles every project with an optimistic outlook and makes sure any idea he pursues is well thought out. Throughout his time at UWTSD, he has found his style shift from a complex, cluttered style to a more considered, minimal approach. He has also learned to design with a strong purpose in mind. In his free time, he enjoys going to the gym, playing football and gaming. In the short term, Wiktor would like to work for a company as a graphic designer, eventually aiming to start freelancing.

 

Ac yntau’n ddylunydd unigryw a chreadigol, mae Wiktor yn dwlu ar arbrofi gyda’i ddyluniadau. Mae’n ffafrio brandio a dylunio i’r cyfryngau cymdeithasol yn ogystal â dylunio ar gyfer cloriau albymau. Mae’n mynd i’r afael â phob prosiect gydag agwedd optimistaidd ac mae’n sicrhau bod unrhyw syniad mae’n ei ddilyn yn cael ei ystyried yn ofalus. Gydol ei amser yn y Drindod Dewi Sant, mae wedi gweld bod ei arddull yn symud o arddull gymhleth, orlawn, i ddull mwy minimol ac ystyriol. Mae hefyd wedi dysgu i ddylunio gyda diben gadarn yn y cof. Yn ei amser rhydd, mae’n mwynhau mynd i’r gampfa, chwarae pêl-droed a chwarae gemau. Yn y tymor byr, hoffai Wiktor weithio i gwmni yn ddylunydd graffig, gan anelu yn y pen draw at ddechrau gweithio’n llawrydd.

  • Mail
  • Web
  • LinkedIn
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page