top of page
Jacob-Photo.png
Jacob.png

 ALLEN

JACOB

Jacob is an experimental designer who uses strong, clean visuals to create designs that feel fresh and effective. He likes working on designs for posters, brands and especially UI and UX design. Never one to play it safe, Jacob always tries to find new ways of designing, and his time at UWTSD has encouraged him to experiment more and be unafraid to try a bold new approach, even if it doesn’t work out. Jacob hopes to work for a video game company, designing their UI and UX, leaning more into the media side of design.

 

Mae Jacob yn ddylunydd arbrofol sy’n defnyddio elfennau gweledol cryf, glân i greu dyluniadau sy’n teimlo’n ffres ac yn effeithiol. Mae’n hoffi gweithio ar ddyluniadau ar gyfer posteri, brandiau ac yn enwedig dylunio ar gyfer Rhyngwynebau Defnyddiwr a Phrofiadau Defnyddiwr (UI ac UX). Ac yntau bob amser yn barod i fentro, bydd Jacob yn wastad yn ceisio dod o hyd i ffyrdd newydd o ddylunio, ac mae’i amser yn y Drindod Dewi Sant wedi’i annog i arbrofi’n fwy ac i beidio ag ofni rhoi cynnig ar ddull eofn, newydd, hyd yn oed os na fydd hynny’n llwyddo. Mae Jacob yn gobeithio gweithio i gwmni gemau fideo, gan ddylunio eu Rhyngwynebau Defnyddiwr a Phrofiadau Defnyddiwr, gan dueddu’n fwy at ochr cyfryngau’r byd dylunio.

  • Web
  • Instagram
arrrow.png
arrrow_edited.png
bottom of page